Kanakull (Accipiter gentilis)

Foto (c) Uku Paal

Kanakull on hallikaspruuni ülapoole ning triibulise alapoolega röövlind. Nagu paljudel röövlindudel, on emaslind isasest kanakullist suurusjärgu võrra suurem: emane ronga-, isane varesemõõtu. Kanakull sarnaneb pisema sugulasliigi raudkulliga, kuid on temast märksa kogukam.

Kanakull on põliste okas- ja segametsade lind. Vanade metsade maharaiumisega on kahanenud kanakullide ja nende toidu (metsakanaliste) arvukus. Kuid siin on väike erand: mõnedki kanakullid on sel sajandil õppinud ära linnaelu hüved ning kolinud Tallinna rohealadele. Praegu pesitseb pea igas suuremas Tallinna metsas või pargis kanakullipaar.

Koguka pesa ehitab kanakull kõrgele puu otsa, tavaliselt männile. Pesas lennuvõimestub 2 poega, Tallinna lindudel aga 3–4 poega. Kõrge pesitsusedukus on tingitud rikkalikust toidulauast. Linnas on palju tuvisid ja vareseid, keda nad püüavad nii kortermajade vahelt kui ka avaramatest aedadest. Kanakullid hoiavad kontrolli all saakloomade arvukust ning toituvad esmajoones haigetest ja nõrkadest loomadest. Seega on neil sarnaselt teistele tippkiskjatele täita oluline roll ökosüsteemis.

Kanakull oli 2005. aasta lind ja sel puhul on Renno Nellis ja Eedi Lelov kirjutanud Eesti Loodusesse artikli „Kanakull vajab metsarahu“.