Eesti proosa

Tuglase neljas raamatukogu on justkui omamoodi eesti kirjanduse kullafond väga pikast perioodist – päris kõike ei tal ei ole õnnestunud hankida või varasemate raamatukogude hävimisel või laialikandumisel taastada, aga peaaegu. Ta kasvas meheks ja arenes kirjanikuks raamatute ja raamatukogude sajandil Eestis, pisiku oli ta juba sünniaastasajast kaasa saanud.

Trepimademel on riiuliti proosa, luule, näidendid, paljud neist autorite pühendustega.