Elukiri

Tuglaste raskeid põlu all olemise aastaid 1950–1955 Nõmmel vahendab pooleldi ridade vahelt Elo Tuglase sõjajärgne päevik, mis on välja antud pealkirja „Elukiri“ (avaldatud kõigepealt soome keeles Raili Kilpi tõlkes 1990, I trükk eesti k 1993) all ja kõneleb aastaist 1951–1958. Elo Tuglas pidas päevikut ka enne sõda ja esimene osa, nn „Tartu päevik“ (1996), katab perioodi 1929–1942. Vahepealsed märkmed on ta ilmselt hävitanud, kartes kedagi üleskirjutustega ohustada.