Projekti rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ toetusleping nr 872557.

Aastatel 2020–2023 läbi viidud teadusprojekti „Harrastusteaduse roll keskkonnasõbraliku kodanikuaktivismi toetamises: aialinnuvaatluse võimalusi rohelise mõtteviisi juurutamisel“ (Citizen Science for Environmental Citizenship: Backyard Birding and the Potential for Cultivating Green Engagement) toetas Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ toetusleping nr 872557.