Muuseumi asutamine

8. mail 1970 tegi Tuglas testamendi, millega pärandas oma vara Teaduste Akadeemiale. Testamendis avaldas ta ühtlasi soovi, et tema kodus Nõmmel loodaks majamuuseum-uurimiskeskus. Friedebert Tuglase Majamuuseum asutati 1971. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia Kirjandusmuuseumi filiaalina. Hoonele ehitati juurde uurijate ruum ja saal ning 2. märtsil 1976, kirjaniku 90. sünniaastapäeval, avati majamuuseum külastajatele.

19. jaanuaril 1993 nimetas Teaduste Akadeemia Tuglase Majamuuseumi ümber Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuseks. 4. oktoobril loodi Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakonna (loodud Instituudi kirjandussektorite baasil 1988) ning majamuuseumi ühendamisel uus teadusasutus – Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Pildil on uurijate ruumi kavand – ruum ei erinegi sellest väga palju!