Tukla portree

Üks neist paljudest, näpitsprillidega, Nikolai Triigi visandatud (1914)! Meie kogus on Tuglase portree ka näiteks Valdemar Välilt, Voldemar Kangro-Poolilt, Ants Laikmaalt, Karl Taelalt, Emil Stumppilt, Erich Arrakult, Ott Kangilaskilt, Evald Okkalt, Edgar Valterilt, Julius Rohult, ALeksander Grinevilt, Vello Paluojalt, Arseni Möldrilt, August Jansenilt, August Kilgaselt, Osvald Rabalt, Olga Terrilt, Juhan Raudsepalt, Jaan Jensenilt, Pekka Kontiolt, Virge Jõekaldalt, …

Jaan Jenseni sarž